Adaline Heitz: Rotary Global Grant

4. desember 2018

Adaline Heitz: Rotary Global Grant

18 medlemmer og 3 gjester var på plass 3.12. da Adaline Heitz på en inspirerende måte fortalte om sin bakgrunn fra Kentucky i USA, møtet med Norge, sin utdannelse og masterstudiet hun nå tar ved NTNU med finansiering fra Rotary.

Frode Lindgjerdet: Armfeldt

27. november 2018

Frode Lindgjerdet: Armfeldt

17 medlemmer dukket opp til møtet 26.11. hvor Frode Lindgjerdet holdt et interessant foredrag om Armfeldts felttog gjennom Trøndelag. Han redegjorde for bakgrunnen og de ulike konsekvensene, som dreier seg om mye mer enn de mange døde i Tydalsfjellene.

Besøk på Heimdal bibliotek

19. november 2018

Besøk på Heimdal bibliotek

19. november møtte 13 medlemmer og 3 gjester opp ved biblioteket på Heimdal. Der fikk vi et meget interessant innblikk i alle de ulike mulighetene et moderne bibliotek gir. I tillegg ga avdelingsleder et spennende glimt inn i noen av hans favorittromaner.

Årsmøtet 2018

12. november 2018

Årsmøtet 2018

Kjell Ingar Helgemo presenterte årsmeldingen for 2017-2018. Eirik Stav tok seg av regnskapet - som i de 16 foregående år. Sunniva Rishaug holdt en 3-minutter om temaet "Tjenestedesign" og Harry Rishaug vikarierte for Sverre Wold i framlegging av forslag

BESØK PÅ REITANS LADE GAARD

8. november 2018

BESØK PÅ REITANS LADE GAARD

Mange av klubbens medlemmer, med følge, hadde funnet veien til Lade gård denne kvelden. Knut Martin Kristensen fra REMA-administrasjonen viste oss rundt og fortalte om konsernets og gårdens historikk.

Thor Myklebust: Hyperloop

16. oktober 2018

Thor Myklebust: Hyperloop

Mandag 15. oktober presenterte Thor Myklebust fra SINTEF om forskningen og mulighetene med "hyperloop" til ulike transportformål - inkl. passasjertransport. 16 medlemmer fulgte interessert med og kom med mange spørsmål.

Jan Ivar Koksvik: På russiske vannveier

9. oktober 2018

Jan Ivar Koksvik: På russiske vannveier

8. oktober fortalte Jan Ivar Koksvik fra sin flotte tur via elver, kanaler og sjøer fra St. Petersburg til Moskva. Han fikk også med en del av historien knyttet til Peter den store, Katharina den store og Stalin. 18 medlemmene og 3 gjestene var til stede.

Carl Haakon Waadeland: Tromming og rytmiske sirkler

1. oktober 2018

Carl Haakon Waadeland: Tromming og rytmiske sirkler

Mandag 1. oktober hadde vi gleden av å ha Waadeland på besøk. Han holdt et meget engasjerende foredrag om tromming og hvordan trommespillet kunne presenteres i rytmiske sirkler. 18 medlemmer var til stede.

Stig Petersen: Sikkerhet for autonome kjøretøy

24. september 2018

Stig Petersen: Sikkerhet for autonome kjøretøy

Mandag 24. september holdt Stig Petersen fra SINTEF et meget interessant foredrag om ulike sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til autonome kjøretøy. Han tok opp problemstillinger knyttet til tog, biler og båter. 17 medlemmer og 2 gjester fulgte møtet.

Inge Hovd Gangås: Kommersialisering av forskning

11. september 2018

Inge Hovd Gangås: Kommersialisering av forskning

Mandag 10. september hadde vi besøk av Inge Hovd Gangås som fortalte om det spennende arbeidet i SINTEF med å bringe gode ideer fra forskningsmiljøet over i virksomhet og produksjon gjennom eksisterende bedrifter eller gjennom nyetableringer.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Heimdal Sag
Adresse: Industriveien 1
Postnummer: 7080
Sted: Heimdal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...